Energioptimering

Muligheden for energibesparelser er en integreret del af vores rådgivning og de løsninger, vi foreslår. Vi arbejder desuden tæt sammen med Lokalenergi og inddrager efter behov deres energirådgivere i projekter, hvor der er skarpt fokus på at få størst muligt udbytte af energien.
 
Lokalenergi har stor erfaring med f.eks. at energioptimere produktionsprocesser. Læs mere her