El-eftersyn

Fra 1. maj 2012 er det lovpligtigt at få lavet et el-eftersyn i forbindelse med hushandler, hvor der skal tegnes en ejerskifteforsikring. Et el-eftersyn er en stikprøvevis gennemgang af boligens elinstallationer, hvor de tilgængelige installationer undersøges. El-eftersyn må kun udføres af autoriserede elinstallations-virksomheder.

Et el-eftersyn sikrer, at parterne i en bolighandel opnår vished for elinstallationernes elsikkerhedsmæssige tilstand. Ved at vælge Viby El-værk til at udføre dit eleftersyn, kan du vide dig sikker på, at eleftersynet bliver udført af en kvalificeret og erfaren fagspecialist. Viby El-værk er en autoriseret elinstallationsvirksomhed, der er medlem af TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Hvis el-eftersynet påviser, at der er ulovlige elinstallationer i boligen eller funktionssvigt, kan Viby El-værk desuden give et overslag eller et skøn på prisen for at udbedre forholdene.

Kontakt os for yderligere information på tlf. 86141011.

Du kan læse mere om el-eftersyn her.

   

Hvad er et el-eftersyn?

Gennemgang af boligens elinstallationer omfatter en kontrol af blandt andet eltavler, herunder kontrol af fejlstrømsafbrydere.
Endvidere kontrol af blandt andet materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, lavvoltsinstallationer, kontrol af elinstallationers dimensionering samt kontrol af beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele. Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne skal undersøges stikprøvevis.

 

Et el-eftersyn indeholder ikke:

  • Bagatel agtige forhold – herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke kan antages at påvirke elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt.
  • Dele af installationen, som ikke kan efterses.
  • Elinstallationer uden for selve bygningen.
  • Hårde hvidevarer.
  • Andre brugsgenstande – bortset fra indbygningslamper og fastmonterede brugsgenstande, der anvendes til for eksempel rumopvarmning.
  • En vurdering af om elinstallationerne er tidsvarende.