SAMARBEJDE BASERET PÅ MÅLOPFYLDELSE OG RESPEKT

Vi betragter partnering som en effektiv entreprisemodel ved større byggeprojekter. Vi er parate til at indgå i partneringaftaler og yde vores bidrag til, at de fastsatte mål for kvalitet, tid og økonomi overholdes.
 
Det betyder, at vi har viljen og kendskabet til at indgå i et tæt samarbejde med de øvrige partnere i et byggeri og arbejde for et konstruktivt og løsningsorienteret samarbejdsklima baseret på bl.a. respekt, engagement og kvalitet.