EFFEKTIV FEJLSØGNING MED TERMOGRAFI

Det kan være dyrt og besværligt at handle i blinde. Med termografisk udstyr og den rigtige ekspertise kan vi afdække fejl i f.eks. el-tavler og gulvvarmesystemer, som det ellers er vanskeligt – eller helt umuligt - at fastslå med sikkerhed.
 
En præcis fejldiagnose er forudsætningen for en målrettet indsats.
Der kan også være store besparelser at hente i varmeforbruget, når man får udbedret de steder i huset, hvor der er et stort varmetab.