HVIDEVARER I TRYGGE HÆNDER

Kontakt os, hvis hvidevarerne ikke fungerer. Vi råder over et team af dygtige hvidevare montører, der kan reparere alle hvidevarer uanset fabrikat og problemets art. Montørerne fra installationsafdelingen har stor teknisk erfaring på et højt fagligt niveau. De videreuddannes løbende og er altid på omgangshøjde med de nyeste teknologier i hvidevare verdenen.
 
Servicebesøg på fair vilkår
Afslører montørbesøget, at en reparation af hvidevaren ikke kan betale sig, trækker vi 250 kroner fra på fakturaen for servicetjekket. Det forudsætter dog, at der købes et nyt produkt i Viby El-værks butik.   
 

Bestil service

Bestil service her:

Mail: ve@vibyelvaerk.dk

tlf: 86141011