Viby El-værks bestyrelse 2012-2013

 

       
Claus Ørnbjerg Christensen
Formand
Rolf Nielsen                 
Næstformand
Poul Ankersen           
 
Lars Kodbøl Jørgensen
 
       
Claus Jespersen
 
Gunnar Kjærgaard
 
Jakob Nielsen
 
 

  

DIREKTION:

Thorkild Videbæk
Adm. direktør

 

Alle andelshavere kan blive medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen for Viby El-værk består af 7 medlemmer og vælges blandt andelshaverne. Valget er gældende for 2 år. Årligt udskiftes henholdsvis 3 eller 4 medlemmer på den ordinære generalforsamling.

Enhver, der ejer fast ejendom med egen elmåler i Viby Net A/S' forsyningsområde, kan blive medlem af Viby El-værks bestyrelse. Det er et krav, at man er andelshaver i henhold til vedtægterne.