Pressemeddelelse udsendt 19.03.2014

PRESSEMEDDELELSE

Den 19. marts 2014

 

Det nye østjyskeenergiselskab ser dagens lys 1. juni

Aura Energi bliver navnet på det nye energiselskab med dyberødder i den østjyske muld. Det er de mangeårige samarbejdspartnere BrabrandEl-selskab, Galten Elværk, Viby El-værk, Østjysk Energi og det fællesdatterselskab Lokalenergi, der ruster sig til fremtidens udfordringer ved at gåsammen i et nyt fælles energiselskab.

Store muligheder

Aura Energi får 280 medarbejdere og en egenkapital på 2,6mia. kr. Selskabet vil også fremover arbejde indenfor områderne el-net,el-handel, energirådgivning, fibernet og entreprise/installation, og der vilvære aktiviteter og kundebetjening på alle de fusionerede selskabers nuværendeadresser.  Ligesom butikken med hårdehvidevarer og belysning hos Viby El-værk fortsætter.

-Fusionen giver styrke til at gennemføre nødvendige ogfornuftige investeringer i fremtiden, og det er vigtigt, fordi fremtidenskonkurrence og myndighedskrav bliver større end nogensinde. Vi står nu klar tilat skabe et stærkt og fremtidssikret energiselskab med branchens bedstekundeservice som det helt centrale omdrejningspunkt, fortæller formand for denkommende bestyrelse, Allan Werk.

-Vi kan spare penge ved at sammenlægge de fire selskaber,men nok så interessant er det, at vores forarbejde har afdækket et stortvækstpotentiale. En øget omsætning vil styrke selskabets position som enbetydelig arbejdsgiver i Østjylland, slutter Allan Werk.

Aura Energi

Aura betyder ’lysskær’ på latin, og definerer den energi,der omgiver mennesker. Aura signalerer varme, menneskelighed og nærvær. Detunderstøtter vores ambition om at levere branchens bedste kundebetjening.

Med venlig hilsen

 

Allan Werk

Formand for styregruppen                             

Brabrand El-selskab, Galten Elværk, Viby El-værk og ØstjyskEnergi

 

For yderligereinformation:

Formand for styregruppen Allan Werk, telefon 20 99 10 59

 

 


De firebestyrelsesformænd for de fusionerede elselskaber samt den kommende direktion:

Fra venstre: Adm.direktør Carsten Höegh Christiansen, Lars Broni, Brabrand El-selskab,kommerciel direktør Thorkild Videbæk,  ChristianJohansen, Galten Elværk, Claus Ørnbjerg Christensen, Viby El-værk,økonomidirektør Flemming Høj Hansen, samt Allan Werk fra Østjysk Energi.